Search for media from: "Øyvind Sisen Lambach"

Bygg: Test av Soft GNSS teknologi opp mot standarden Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser

Klarer Trimble Catalyst DA1 å oppfylle kravene til nøyaktighet etter standarden. Blir dokumentasjonen på kvaliteten i målingene gode nok i forhold til den nevnte standarden.

From  Øyvind Sisen Lambach on June 4th, 2021 0 likes 0 plays 0