Search for media from: "Vilde Røyrvik Grøtte"

Korleis tolkar og praktiserar kommunane § 26 i matrikkellova

Bacheloroppgåve Vilde R. Grøtte, Anja Bø Nøttveit og Elin S. Brekke

From  Vilde Røyrvik Grøtte on June 4th, 2020 0 likes 29 plays 0