Search for media from: "Ksenia Abelsen"

Byutvikling og befolkningsvekst i Norge og Russland i perioden fra 1900 til i dag

Å studere byutviklingshistorie i Norge og Russland fra 1900 til i dag er et aktuelt, men lite studert tema. En slik historisk utflukt i byplanleggingshistorien, fremveksten av bygningslover og…

From  Ksenia Abelsen on June 3rd, 2021 0 likes 0 plays 0