Korleis tolkar og praktiserar kommunane § 26 i matrikkellova

From Vilde Røyrvik Grøtte on June 4th, 2020  

views comments